för ett tryggare och säkrare samhälle.

I partnerskap med kommuner, företag, myndigheter och organisationer.

Kontakta Oss

Round Circle Shape
Round Circle Shape

SNABB LÄNKAR

Om Oss

Vision

Uppföljning och Efterlevnad

Samarbetspartners

Kontakta Oss

Round Circle Shape

Grundaren berättar

Vår mission är att göra skillnad för våra kunder men framförallt göra en skillnad i samhället med progressiv kundpolitik. Vi önskar att skapa en positiv inverkan på tryggheten hos de kunder och samhälle som vi verkar för, även för den personal vi anställer och de partners vi samarbetar med.


Trygg 365 ska vara den självklara partnern som verkar för ett bättre samhälle. Vi arbetar aktivt med förebyggande säkerhetsarbete och brinner för att lotsa människor i rätt riktning. Vår vision är inte att bli störst, men Trygg 365 ska vara det företag som bäst tillhandahåller tjänster som överträffar kundens förväntningar vid varje tillfälle och därmed bli det naturliga valet för kunderna. Vi värdesätter således kvalitet före kvantitet.


Trygghet är något vi strävar efter, dygnets alla timmar, alla dagar i veckan, året om.


Sharon Ramezan, VD

Om Oss

Trygg 365 är ett säkerhetsföretag som har många års erfarenhet inom säkerhetsarbete samt daglig arbete ute på fält. Till största delen arbetar vi på uppdrag av privat och offentlig verksamhet där vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder utifrån deras perspektiv. Våra uppdrag omfattar såväl kommuner och myndigheter som företag och privatpersoner där vi erbjuder skräddarsydda lösningar.


Trygg 365 kommer tillhandahålla säkerhetstjänster och arbetar efter ett tryggare och bättre samhälle.


Round Circle Shape

Vision

vår vision

Trygg 365 arbetar för att vara en engagerad partner och en pålitlig samhällsaktör. Vår vision är ett hållbart företagande med fokus på en hållbar tillväxt, god affärsetik och attraktiv arbetsgivare. Vi har tydliga och mätbara mål i vårt arbete där vi utgår ifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga resultat.


Vår vision är inte att bli störst, men Trygg 365 ska vara det företag som bäst tillhandahåller tjänster som överträffar kundens förväntningar vid varje tillfälle och därmed bli det naturliga valet för kunderna.Vi värdesätter således kvalitet före kvantitet.

Varför Trygg 365 AB

Vi ska vara den självklara partnern som verkar för ett bättre samhälle. Vi arbetar aktivt med att förebygga säkerhetsarbete och brinner för att lotsa människor i rätt riktning.


Vi är flexibla, personliga och arbetar för ett hållbart samhälle.


Trygghet är något vi strävar efter, dygnets alla timmar, alla dagar i veckan, året om.


Round Circle Shape
Professional Training in Seminary Hall

Uppförandekod

Detta är vårt affärsetiska åtagande. Uppförandekoden utgör vår grund och fastställer kraven för vårt uppförande.


· Vi följer reglerna

· Vi är ansvariga för våra handlingar

· Vi är ärliga och transparenta

· Vi ifrågasätter


Trygg 365 arbetar för ett tryggare samhälle med individen i fokus. Då vi ställer höga krav på oss själva faller det lika naturligt att ställa höga krav på våra leverantörer, underleverantörer, ombud, samarbetspartners och andra affärspartners som för vår egen verksamhet.


Alla leverantörer skall efterleva denna uppförandekod, även underleverantörer och samarbetspartners till leverantörerna. Det är leverantörernas ansvar att uppförandekoden efterlevs av dess partners. Rätt att beviljas avsteg från uppförandekoden är ej tillåtet.

Round Circle Shape

samarbetspartners

Round Circle Shape

kontakta oss

+ 46 (0) 8 733 34 34

info@trygg365.se

Copyright

copyright symbol icon

2023 Trygg 365 AB